សាស័រចូកដីដាក់ឡាន Liugong Wheel loader loading Hyundai dump truck

0 Просмотры
Издатель
ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព គ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវ លីប៊ិល័រកៀរដី រ៉ូឡូកិនបង្ហាប់ដី ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ ។
Motor grader grading operator road construction machinery & Roller Soil compactor - Third Ring Road​ in Cambodia
- liugong wheel loader 835
- Hyundai trago dump truck

Website:


Facebook:

Blogger:#ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
Категория
Криптовалюта новости
Комментариев нет.