អិចជីកស្រះ ឡានដឹកដី Excavator Loading Dump Trucks

5 Просмотры
Издатель
នេះជាវីដេអូ សកម្មភាពគ្រឿងចក្រធ្វើការ​ - អេស្កាវ៉ាទ័រកាយដីធ្វើស្រះ ស្រុកបរិបូណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងសកម្មភាពការអភិវឌ្ឃន៍ដោយគ្រឿងចក្រ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Cat 320B excavator digging land in to dump trucks in Cambodia.

Website:

Facebook:

Blogger:#ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឃន៍កម្ពុជា
Категория
Криптовалюта новости
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика