បេសកកម្មឆ្លងពេល 21/22 | រឿងភាគហុងកុង និយាយខ្មែរ (Over Run Over)

0 Просмотры
Издатель
TVB រឿងភាគ - បេសកកម្មឆ្លងពេល
▶ ខណៈពេលបំពេញតួនាទី ពលបាល​ Ling Sun Fun និងក្រុមរបស់នាងកំពុងប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋ។ មានការផ្ទុះកាំភ្លើងកើតឡើង Sun-Fung បានបាត់បង់ឪពុករបស់នាង។ Sun-Fung បន្តការតាមចាប់ ប៉ុន្ដែស្រាប់តែមានអព្ភូហេតុធម្មជាតិចម្លែកកើតឡើងលើនាង ហើយនាំនាងទៅថ្ងៃ១ ខែមេសា បីថ្ងៃមុនថ្ងៃកើតហេតុ។ នាងក៏ប្រើឳកាសនេះ ដើម្បីជួយជីវិតឪពុកនាង។
ទស្សនា​បន្ថែម


Like Facebook របស់ពួកយើង សម្រាប់រឿងភាគថ្មីៗ▶
Категория
Законы России
Комментариев нет.